Název: Pohřebiště ve Vratislavském paláci v kontextu raně středověkých funerálních aktivit malostranského suburbia
Další názvy: Cemetery of Vratislav Palace and the Early Medieval funeral activities of Malá Strana suburb
Autoři: Brejcha, Roman
Vedoucí práce/školitel: Tomková, Kateřina
Oponent: Mařík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3423
Klíčová slova: pohřebiště;kostrové pohřbívání;raný středověk;Malá Strana
Klíčová slova v dalším jazyce: burial ground;skeletal burials;early middle ages;Lesser Town
Abstrakt: Předkládaná práce si klade za cíl naplnit dva základní cíle. Hlavní náplní je zpracování dokumentace a zpřístupnění výsledků záchranného archeologického výzkumu v lokalitě Vratislavského paláce, ul. Tržiště 366/III na Malé Straně v Praze, zahrnující především zhotovení katalogu pohřebiště, vyhodnocení formálních a prostorových vlastností archeologických pramenů, tj. zhodnocení nálezové situace, klasifikace inventáře a jeho chronologické zařazení. Druhá část práce je věnována přehledu dosavadního bádání o středo- až mladohradištním pohřbívání v malostranské kotlině a zasazení zpracovávaného pohřebiště do tohoto historicko-geografického rámce.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is twofold. The mail goal is to present the results of the archeological rescue excavation from Vratislav Palace, 366/III Tržiště street, on Lesser Town which was realized by National Herritage Institute of Prague ? PÚPP (contemporary called Národní památkový ústav) in 1993. The main documented archaeological component was an Early Medieval cemetery from 11. ? 12. centuries. Since the end of terrain work in august 1993 there was no final report done. This absence I have tried to reform in this work. The catalogue of more than one hundred graves was made. The catalogue served as a basis for further analysis of funerary rite, types of artifacts and other aspects of the cemetery. In second part of work I tried to compare the results obtained from the analysis of this cemetery with the others known from the Lesser Town basin.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
R_Brejcha_DP.pdfPlný text práce28,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejcha_Tomkova VP.pdfPosudek vedoucího práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejcha_Marik OP.pdfPosudek oponenta práce3,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejcha.pdfPrůběh obhajoby práce119,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3423

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.