Title: Pohřebiště ve Vratislavském paláci v kontextu raně středověkých funerálních aktivit malostranského suburbia
Other Titles: Cemetery of Vratislav Palace and the Early Medieval funeral activities of Malá Strana suburb
Authors: Brejcha, Roman
Advisor: Tomková, Kateřina
Referee: Mařík, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3423
Keywords: pohřebiště;kostrové pohřbívání;raný středověk;Malá Strana
Keywords in different language: burial ground;skeletal burials;early middle ages;Lesser Town
Abstract: Předkládaná práce si klade za cíl naplnit dva základní cíle. Hlavní náplní je zpracování dokumentace a zpřístupnění výsledků záchranného archeologického výzkumu v lokalitě Vratislavského paláce, ul. Tržiště 366/III na Malé Straně v Praze, zahrnující především zhotovení katalogu pohřebiště, vyhodnocení formálních a prostorových vlastností archeologických pramenů, tj. zhodnocení nálezové situace, klasifikace inventáře a jeho chronologické zařazení. Druhá část práce je věnována přehledu dosavadního bádání o středo- až mladohradištním pohřbívání v malostranské kotlině a zasazení zpracovávaného pohřebiště do tohoto historicko-geografického rámce.
Abstract in different language: The aim of this thesis is twofold. The mail goal is to present the results of the archeological rescue excavation from Vratislav Palace, 366/III Tržiště street, on Lesser Town which was realized by National Herritage Institute of Prague ? PÚPP (contemporary called Národní památkový ústav) in 1993. The main documented archaeological component was an Early Medieval cemetery from 11. ? 12. centuries. Since the end of terrain work in august 1993 there was no final report done. This absence I have tried to reform in this work. The catalogue of more than one hundred graves was made. The catalogue served as a basis for further analysis of funerary rite, types of artifacts and other aspects of the cemetery. In second part of work I tried to compare the results obtained from the analysis of this cemetery with the others known from the Lesser Town basin.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R_Brejcha_DP.pdfPlný text práce28,01 MBAdobe PDFView/Open
Brejcha_Tomkova VP.pdfPosudek vedoucího práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Brejcha_Marik OP.pdfPosudek oponenta práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
Brejcha.pdfPrůběh obhajoby práce119,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.