Title: Genderové přístupy v evropské archeologii
Other Titles: Gender approaches in European archaeology
Authors: Štádlerová, Andrea
Advisor: Chroustovský, Luboš
Referee: Sosna, Daniel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3427
Keywords: gender;genderová archeologie;feminismus;procesualismus;postprocesualismus;genderové studie;teoretický přístup
Keywords in different language: gender;gender archaeology;feminism;procesualism;postprocesualism;gender studies;theoretical approach
Abstract: Práce se zabývá studiem genderových přístupu v evropské archeologii. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku genderové archeologie (vznik a vývoj, řešená témata, metody). Praktická část vychází z databáze příslušné literatury a je zaměřena na průzkum vybraných archeologických komunit.
Abstract in different language: The work deals with the study of gender approaches in European archeology. The theoretical part focuses on the archeology of gender characteristics (origin and development, addressing themes, methods). The practical part is based on a database of relevant literature and focuses on the archaeological survey of selected communities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Stadlerova - Chroustovsky VP.pdfPosudek vedoucího práce706,95 kBAdobe PDFView/Open
Stadlerova - Sosna OP.pdfPosudek oponenta práce195,29 kBAdobe PDFView/Open
Stadlerova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce101,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.