Název: Právní otázky spojené s poručenstvím a opatrovnictvím
Další názvy: Legal questions related to the wardship and custodianship
Autoři: Slámová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Radvanová, Senta
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3430
Klíčová slova: právní způsobilost;zastoupení;zákonné zastoupení;procesní způsobilost;poručenství;opatrovnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: legal capacity;representation;legal representation;right to litigation;wardship;custodianship
Abstrakt: Tématem diplomové práce jsou "Právní otázky spojené s poručenstvím a opatrovnictvím".Ve své práci se budu věnovat historickému vývoji institutů poručenství a opatrovnictví, pokusím se vysvětlit základní instituty neodmyslitelně spojené s poručenstvím a opatrovnictvím a dotknu se zákonné úpravy. Poté se budu stručněji zabývat institutem poručenství a opatrovnictví. V závěru shrnu celou problematiku a zamyslím se nad některými aspekty de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis deals with the wardship and custodianship. The first part of the thesis focuses on the historical development of boths institutes. The other parts of the thesis include the Czech and international legislation and detailed description of the basic data as legal eligibility and representation. Parts IV - VI devote in detail to the wardship and trusteeship. The conclusion of thesis summarizes the whole problem and expresses my opinion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE Martina Slamova.pdfPlný text práce400,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Slamova.pdfPosudek vedoucího práce818,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Slamova.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Slamova.pdfPrůběh obhajoby práce252,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3430

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.