Title: Die Spuren deutscher Bauern in Malý Malahov / Klein Mallowa und in der Umgebung
Other Titles: The traits of the german farmers in Malý Malahov and in the neighbourhood
Authors: Nováková, Lucie
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Kučera, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3463
Keywords: vesnice;život na vesnici;Sudety;Malý Malahov;Puclice;Doubrava;odsun;osidlování;socializace
Keywords in different language: village;life in village;Sudetenland;Klein-Mallowa;Putzlitz;Dobrowa;war;transfer;colonisation;sozialisation
Abstract: Tato bakalářská práce si klade za úkol popsat život na vesnici, konkrétně v Puclicích, Malém Malahově a Doubravě, v průběhu času a v důležitých momentech jejich existence. Práce popisuje historii vesnic a její vliv na jednotlivé sféry každodenního života - např. školství, víru, architekturu, jazyk nebo tradice.Představuje obraz vesnic v Čechách blízko německých hranic.
Abstract in different language: This Bachelor thesis describes the living in a village, particularly in Puclice, Malý Malahov and Doubrava, along the important moments its existence. The Bachelor thesis describes the history of the villages and its impact on the spheres of everyday life - education, religion, architecture, language or traditions. It presents the image of the villages in the Czech Republic near the German borders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Klein-Mallowa.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
File0012.PDFPosudek vedoucího práce523,41 kBAdobe PDFView/Open
File0013.PDFPosudek oponenta práce660,09 kBAdobe PDFView/Open
File0014.PDFPrůběh obhajoby práce216,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.