Title: Karl Klostermann als interkulturelle Persönlichkeit der westböhmischen Literatur
Other Titles: Karel Klostermann as an intercultural personality of westbohemian literature
Authors: Křišťan, David
Advisor: Kučera, Petr
Referee: Königsmarková, Andrea
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3465
Keywords: Karel Klostermann;národnost;národ;Češi;Němci
Keywords in different language: Karel Klostermann;nationality;nation;Czechs;Germans
Abstract: Bakalářská práce se zabývá básníkem Šumavy Karlem Klostermannem. Zkoumá formování jeho osobnosti na základě jednotlivých životních etap a přerod Klostermanna - rozeného Němce v českého vlastence. Tato práce má sedm kapitol. Popisuje v nich vývoj Klostermannova charakteru v dětství, během studií a později nelehký úděl tohoto dvojjazyčného spisovatele, který psal nejprve německy, ale postupem času přešel k tvorbě české.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with writer Karel Klostermann. It consists of seven chapters and analyses separately the influence of life periods on the mentality of Klostermann as an bilingual writer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
File0007.PDFPosudek vedoucího práce589,42 kBAdobe PDFView/Open
File0008.PDFPosudek oponenta práce452,18 kBAdobe PDFView/Open
File0009.PDFPrůběh obhajoby práce275,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.