Název: Karl Klostermann als interkulturelle Persönlichkeit der westböhmischen Literatur
Další názvy: Karel Klostermann as an intercultural personality of westbohemian literature
Autoři: Křišťan, David
Vedoucí práce/školitel: Kučera, Petr
Oponent: Königsmarková, Andrea
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3465
Klíčová slova: Karel Klostermann;národnost;národ;Češi;Němci
Klíčová slova v dalším jazyce: Karel Klostermann;nationality;nation;Czechs;Germans
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá básníkem Šumavy Karlem Klostermannem. Zkoumá formování jeho osobnosti na základě jednotlivých životních etap a přerod Klostermanna - rozeného Němce v českého vlastence. Tato práce má sedm kapitol. Popisuje v nich vývoj Klostermannova charakteru v dětství, během studií a později nelehký úděl tohoto dvojjazyčného spisovatele, který psal nejprve německy, ale postupem času přešel k tvorbě české.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with writer Karel Klostermann. It consists of seven chapters and analyses separately the influence of life periods on the mentality of Klostermann as an bilingual writer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0007.PDFPosudek vedoucího práce589,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0008.PDFPosudek oponenta práce452,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0009.PDFPrůběh obhajoby práce275,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3465

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.