Název: Daňový systém Norska a jeho porovnání s českým daňovým systémem
Další názvy: The tax system of Norway and its comparison with the Czech tax system
Autoři: Krulišová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Bárková, Dana
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3568
Klíčová slova: Norsko;Česká republika;daňový systém;srovnání;životní úroveň
Klíčová slova v dalším jazyce: Norway;Czech republic;tax system;comparison;standard of living
Abstrakt: Tato diplomová práce s názvem ?Daňový systém Norska a jeho srovnání s českým daňovým systémem? má za úkol analyzovat a zhodnotit daňový systém Norska a porovnat ho s českým daňovým systémem. První kapitola se zabývá charakteristikou norské ekonomiky, druhá kapitola objasňuje základní pojmy z daňové problematiky. Analýza norského daňového systému je obsažena v kapitole číslo 3 spolu se srovnáním s daňovým systémem ČR podle platných daňových zákonů pro rok 2012, tato kapitola obsahuje modelové příklady pro komparaci zdanění příjmů v ČR a v Norsku. Čtvrtá kapitola pojednává o životní úrovni obyvatel Norska, o modelu sociálního státu a zdrojů jeho financování. Závěrečná kapitola se týká zhodnocení norského státu blahobytu a doporučení plynoucích pro daňový systém České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This Master's thesis named "The tax system of Norway and its comparison with the Czech tax system" aims to analyse and evaluate the Norwegian tax system and compare it with the Czech tax system. The first chapter is focused on characterization of the Norwegian economy, the second chapter introduces basic terminology of the tax area. An analysis of the Norwegian tax system is stated in the third chapter together with the Czech tax system comparison according to the valid tax laws in 2012. This chapter contains model examples of the income taxation in the Czech Republic and Norway. The fourth chapter describes standard of living in Norway, social state model and resources of its funding. The final chapter evaluates Norwegian welfare state and offers advices for the Czech tax system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace-Kristyna_Krulisova-2012.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krulisova pv.pdfPosudek vedoucího práce720,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krulisova po.pdfPosudek oponenta práce685,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krulisova.PDFPrůběh obhajoby práce198,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3568

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.