Title: Statistiky Moodle
Other Titles: Moodle statistics
Authors: Grolmus, Petr
Citation: ISVK FPE 2019: Sborník příspěvků 9. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE: 13. května 2019 Plzeň, Česká Republika, s. 11-20.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://isvk.zcu.cz/wp-content/uploads/2019/12/sbornik_isvk_2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36173
ISBN: 978-80-261-0888-7
Keywords: LMS;Moodle;(on-line) statistiky;Google Analytics;Matomo;Piwik;Icinga;Excel
Keywords in different language: LMS;Moodle;(on-line) statistics;Google Analytics;Matomo;Piwik;Icinga;Excel
Abstract: Článek shrnuje možnosti sledování on-line statistik a přehledů jak z provozu systému, tak cílené vyhledávání konkrétních údajů – např. využití systému Moodle v konkrétním akademickém roce, využití kurzu studenty v průběhu semestru, atp. Přehledy provozu a využití LMS mohou vést ke zlepšení efektivity on-line výuky. Lze snadno zjistit, které kurzy jsou málo frekventované, v kterých otázkách testů studenti nejčastěji chybují a do jisté míry lze i odhadovat, kolik času studenti věnují materiálům v LMS.
Abstract in different language: This article summarizes the possibilities of monitoring on-line statistics and overviews both from system operation and targeted searching of specific data – eg. usage of Moodle system in a particular academic year, usage of the course by students during the semester, etc. Traffic summaries and usage reports of LMS can improve the effectiveness of online learning. It is easy to find out which courses are not very frequent, in which test questions the students most often make mistakes, and to some extent it is also possible to estimate how much time students spend on materials in LMS.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KVD)
ISVK FPE 2019
ISVK FPE 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grolmus.pdfPlný text990,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.