Title: Užití programu Geogebra (nejen) ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
Other Titles: Using of Geogebra (not only) in teaching mathematics at the second grade of elementary school
Authors: Frank, Jan
Honzík, Lukáš
Citation: ISVK FPE 2019: Sborník příspěvků 9. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE: 13. května 2019 Plzeň, Česká Republika, s. 21-29.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36174
https://isvk.zcu.cz/wp-content/uploads/2019/12/sbornik_isvk_2019.pdf
ISBN: 978-80-261-0888-7
Keywords: software dynamické geometrie;kognitivní technologie;GeoGebra;matematika;přírodní jevy;výukový materiál
Keywords in different language: software of dynamic geometry;cognitive technology;GeoGebra;mathematics;natural phenomena;educational material
Abstract: Program dynamické geometrie GeoGebra představuje v současné době pravděpodobně nejčastěji používaný počítačový software ve výuce matematiky na českých základních školách. Jeho hlavními výhodami jsou bezesporu prostředí v češtině (včetně manuálu), intuitivní ovládání a licence typu open-source. Aktuálně je k dispozici ke stažení více verzí tohoto softwaru, a to nejen pro počítače, ale též pro mobilní zařízení se systémem Android nebo iOS. Vyučující navíc již nemusí všechny figury do výuky vytvářet sám, ale může využít rozsáhlé databáze výukových materiálů vytvořených uživateli programu z celého světa. V současné době obsahuje tato databáze nejen figury použitelné v hodinách matematiky na základní či střední škole, ale také názorné, dynamické konstrukce demonstrující různé fyzikální a přírodní jevy. Příspěvek je věnován několika možnostem užití programu GeoGebra a databáze výukových materiálů ve výuce na 2. stupni ZŠ, a to nejen v hodinách matematiky.
Abstract in different language: The software of dynamic geometry GeoGebra is currently probably the most commonly used computer software in teaching mathematics at Czech elementary schools. Its main advantages are undoubtedly the environment in Czech (including manual), intuitive control and open-source licenses. Currently are multiple versions of this software available for download. Not only for computers, but also for Android and iOS mobile devices. In addition, teachers do not have to create all the models themselves but can use an extensive database of learning materials created by program users from around over the world. Nowadays, this database contains not only models applicable in mathematics lessons at elementary or secondary school but also illustrative and dynamic constructions demonstrating physical and natural phenomena. This paper is devoted to several possibilities of using GeoGebra software and its database of teaching materials at second grade of elementary school and not only in mathematics lessons.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Články / Articles (KVD)
ISVK FPE 2019
ISVK FPE 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frank.pdfPlný text1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.