Title: Kreativní aplikace ve výuce přírodopisu
Other Titles: Creative apps in natural history lessons
Authors: Benediktová, Lenka
Citation: ISVK FPE 2019: Sborník příspěvků 9. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE: 13. května 2019 Plzeň, Česká Republika, s. 30-35..
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36175
https://isvk.zcu.cz/wp-content/uploads/2019/12/sbornik_isvk_2019.pdf
ISBN: 978-80-261-0888-7
Keywords: mobilní technologie;přírodopis;tablet;vzdělávací aplikace;kreativita
Keywords in different language: mobile technologies;natural history;tablets;educational applications;creativity
Abstract: Mobilní technologie se stávají běžnou součástí základních škol. Děti mohou ve výuce využívat mobilní telefony i tablety. Důležitou součástí těchto technologií je však jejich softwarové vybavení. V tomto článku si představíme 2 aplikace, které mohou žáci využívat pro vytváření vlastních prací a pomůcek do výuky přírodopisu. Trendem dnešní doby je aktivizovat žáka ve výuce, poskytnout mu prostor pro kreativitu a vytváření vlastních materiálů. Níže představené aplikace toto splňují.
Abstract in different language: Mobile technologies are becoming a common part of every lesson in elementary schools. Children can work with phones and even tablets. An important part of these technologies is of course the software. In this article we will introduce 2 apps, which can be used by the children to create their own content in natural history lessons. The trend of these times is to make the children active in lessons, to provide him or her with space for creativity and opportunity to make their own materials. All of the below mentioned apps meet these requirements.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KVD)
ISVK FPE 2019
ISVK FPE 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benediktova.pdfPlný text894,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.