Název: Termografie ve výuce fyziky a techniky
Další názvy: Thermal imaging in physics and technical education
Autoři: Aichinger, Daniel
Citace zdrojového dokumentu: AICHINGER, D. Termografie ve výuce fyziky a techniky. Technika a vzdelávanie, 2019, roč. 8, č. 2, s. 28-30. ISSN 1338-9742.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Univerzita Mateja Bela
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36213
ISSN: 1338-9742
Klíčová slova: termografie;termokamera;termogram;infračervené záření;přenos tepla zářením;povrchová teplota;emisní koeficient;vedení tepla;tepelné ztráty;tepelná izolace
Klíčová slova v dalším jazyce: termography;termovision;infrared thermal imaging;thermocamera;surface temperature;heat radiation;heat tranfer;heat conduction;heat loss;thermal insulation
Abstrakt: Článek se věnuje využití termokamer pro snímání dlouhovlnného tepelného záření ve výuce fyziky, technické výchovy a odborných technických předmětů na středních školách. Jsou v něm představeny výsledky první fáze spolupráce Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni s Výzkumným centrem - Nové technologie (NTC) Západočeské univerzity, které k sadě pokusů určené školám vyvíjí cenově dostupné termokamery i originální měřicí software pro profesionální zpracování termografických dat. Na příkladu jednoduchého fyzikálního pokusu k tématu přenosu tepla vedením v pevných látkách pozorovaného pomocí termokamery lze názorně ukázat výhody i možná úskalí bezkontaktního měření teploty.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper concerns on the use of low wavelength thermal imaging in thermodynamics lessons and technical practice for school education at secondary level. The project team consisting of scientists from the New Technologies - Research Center and the Faculty of Education at the University of West Bohemia in Plzen brings together specific hardware and educational measurement software with dedicated school experiments. On a simple example of heat conduction in solid matter, we briefly present and discuss the advantages and also the hidden risk of incorrect thermal imaging interpretation.
Práva: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita Mateja Bela
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KMT)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
02_Casopis_2_2019_komplet.pdf8,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/36213

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD