Název: Problematika dětských strachů a úzkostí
Další názvy: Problems of children's fears and anxieties
Autoři: Krčmářová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Aišmanová, Alexandra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3628
Klíčová slova: úzkost;strach;frustrace;emoční porucha;fantazie;magické myšlení
Klíčová slova v dalším jazyce: anxiety;fear;frustration;emotional disorder;imagination;magical thinking
Abstrakt: Cílem této práce je přiblížit problematiku vzniku úzkosti a strachu u dětí od jejich narození až do období mladšího školního věku. Zabývá se vznikem a průběhem vývojově podmíněných strachů. Vysvětluje nejběžnější techniky zpracování strachů a úzkostí a prevenci jejich vzniku. Dále se věnuje problematice emočních poruch se začátkem specifickým pro dětství. Praktická část této práce se zabývá tím, jak si děti samotné představují objekty, ze kterých mají strach. Pro interpretaci těchto představ byla zvolena technika kreslení. Dále se pomocí výzkumné metody dotazníku pro rodiče snaží zjistit, s jakými typy strachů a úzkostí se děti potýkaly, jak je řešily a jak se chovaly v situacích, které jim naháněly strach. Dále se zabývá tím, jaký postoj rodiče k dětským strachům sami zaujímají.
Abstrakt v dalším jazyce: Aim of this paper is to describe the area of genesis of fear and anxiety in children from their birth to the junior school age. It deals with origination and progress of fears connected with mental development. It explicates the most common techniques of work with fears and anxieties and their prevention. Further, it describes emotional disorders beginning typically in childhood. The practical part shows how children themselves imagine fearful objects. For their interpretation the technique of drawing was chosen. By means of parental questionnaires it is trying to find out what types of anxieties and fears the children were facing and how they acted in situations that scared them. Also it deals with the parents? approaches to children?s fears.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Krcmarova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krcmarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce363,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krcmarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce345,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krcmarova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce74,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3628

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.