Název: Prožívání rodičovství v rodinách s dítětem s poruchou autistického spektra
Další názvy: Experience of parenthood in families with a child with autism spectrum disorder
Autoři: Strylkovská, Taťána
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Miňhová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3634
Klíčová slova: autismus;mateřství;rodičovství;rodina;emoce;prožívání
Klíčová slova v dalším jazyce: autism;motherhood;parenthood;family;emotions;experience
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na prožívání rodičovství v rodinách s dítětem s poruchou autistického spektrem. Cílem bylo zmapovat a popsat emocionální prožívání těchto rodičů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is concentrated on experience of parenthood in families with child with autism spectrum disorder. The aim was to chart and describe emotional experience of these parents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Strylkovska.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strylkovska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strylkovska - oponent.pdfPosudek oponenta práce240,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strylkovska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce75,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3634

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.