Title: Údržba digitálních katastrálních map
Other Titles: The maintenance of digital cadastral maps
Authors: Doubek, Pavel
Advisor: Janečka, Karel
Referee: Dědourek, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3677
Keywords: digitální mapa;dvojí souřadnice;zpřesňování hranic pozemků;údržba katastrální mapy
Keywords in different language: digital map;dual coordinates;updating property borders;maintenance of cadastral maps
Abstract: Diplomová práce se zabývá vývojem údržby základních map velkého měřítka, popisuje původní postupy údržby katastrální mapy a současný způsob vedení katastrální mapy. Při popisu údržby katastrální mapy se zaměřuje na aktualizaci podrobných bodů polohopisu a poukazuje na aktuální problémy s vedením dvojích souřadnic. Druhá část práce je věnována institutu zpřesňování hranic pozemků jako jedinému postupu pro přizpůsobení mapy změně, a analyzuje četnost použití tohoto nástroje. Poslední část práce diskutuje možnost způsobu vedení katastrální mapy v digitální podobě bez používání dvojích souřadnic jako nového řešení údržby katastrálních map.
Abstract in different language: Thesis is concerned with a development of maintenance of large-scale maps and describes procedures of large-scale maps maintenance in the past and in the present. The description of the maintenance of cadastral maps is focused on updating of detailed planimetric points, especially on dual coordinates which belong to them. The second part is dedicated to updating of border of parcels as the only procedure how adapting cadastral map to the real situation and analyzes the frequency of using this tool. The last part discusses the possibility of the manner of keeping cadastral maps in digital form without using dual coordinates as new solutions for maintenance of cadastral maps.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Udrzba digitalnich katastralnich map.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
PV-Doubek.pdfPosudek vedoucího práce208,19 kBAdobe PDFView/Open
PO-Doubek.pdfPosudek oponenta práce132,29 kBAdobe PDFView/Open
P-Doubek.pdfPrůběh obhajoby práce33,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.