Název: Nevládní a neziskové organizace na podporu a ochranu lidských práv
Další názvy: Non-governmental and non-profit organization to promote and protect human rights
Autoři: Bešková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3698
Klíčová slova: neziskové organizace;nestátní neziskové organizace;občanské sdružení;obecně prospěšná společnost;nadace;neziskový sektor;podpora a ochrana lidských práv;nadační fond
Klíčová slova v dalším jazyce: nonprofit organization;nongovernmental organizations;civic association;public service company;foundation;nonprofit sector;promoting and protecting human rights;endowment fund
Abstrakt: Téma mé diplomové práce je ?Nestátní a neziskové organizace na ochranu a podporu lidských práv.? Cílem této práce je přiblížit neziskový sektor, vymezit jej vůči dvěma zbývajícím sektorům, zhodnotit situaci v neziskovém sektoru a poukázat na problematiku v legislativní úpravě. Závěr práce je věnován NNO působícím v oblasti ochrany a podpory lidských práv, jež považuji za nejdůležitější
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of my thesis is "Non-profit organizations to protect and promote human rights." The aim of this work is closer to the nonprofit sector, defining it to the two remaining sectors, assess the situation in the nonprofit sector and to highlight the issue of legislative regulation. The conclusion is devoted to the work of NGOs active in protecting and promoting human rights, which I consider most important.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
NNO na podporu a ochranu lidskych prav.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beskova - VP.pdfPosudek vedoucího práce650,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beskova - OP.pdfPosudek oponenta práce748,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beskova - PR.pdfPrůběh obhajoby práce315,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3698

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.