Název: Vývoj ochranných opatření v zákoně č. 326/1999 Sb,. v platném znění, zákoně o cizincích s přihlédnutím k judikatuře správních soudů
Další názvy: The development of protective measures in the Act No. 326/1999 Coll., As amended, the law on foreigners with regard to the jurisprudence of administrative courts
Autoři: Alblová, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Matula, Miloš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3707
Klíčová slova: ochranná opatření;zákon č. 326/1999 Sb o pobytu cizinců na území ČR;správní vyhoštění;zajištění;správní delikty;povinnosti cizince;veřejný pořádek;odkladný účinek;schengenský prostor;povinnosti ubytovatele
Klíčová slova v dalším jazyce: protective measures;Act No. 326/1999 Coll on residence of foreigners in CR;administrative removal;security;administrative offenses;duties of foreigners;public order;suspend;Schengen area;landlord obligations
Abstrakt: Práce je zaměřena na vývoj ochranných opatřeních zákona č. 326/1999 Sb. Přibližuje hlavní instituty které zákon obsahuje. Především se zaměřuje na judikaturu soudů dopadající na zákon č. 326/1999 Sb.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the development of protective measures in the Act No. 326/1999 Coll. It shows the major institutions that the law contains. In particular, the case focuses on hitting the courts by Act No. 326/1999 Coll.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMKA KOMPLETNI.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek-VP.pdfPosudek vedoucího práce326,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek-OP.pdfPosudek oponenta práce565,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Alblova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce281,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3707

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.