Title: Pulzní magnetronová depozice tenkovrstvých materiálů ze systému Zr-Si-B-C-N
Other Titles: Pulsed magnetron deposition of Zr-Si-B-C-N thin films
Authors: Vytisk, Tomáš
Advisor: Vlček, Jaroslav
Referee: Baroch, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3718
Keywords: Tenké vrstvy; magnetronová depozice; naprašování; Zr-Si-B-C-N; mechanické vlastnosti; rezistivita; oxidační odolnost
Keywords in different language: Thin films; magnetron deposition; sputtering; Zr-Si-B-C-N; mechanical properties; resistivity; oxidation resistance
Abstract: Tato práce popisuje současnou problematiku tenkých vrstev na bázi Zr a B4C. Ukazuje jakých výsledků se do této doby dosáhlo a jaké jsou další možnosti. V další části práce jsou popsány metody tvorby tenkovrstvých systémů zejména pulzní magnetronová depozice. Dále pak metody studia a hodnocení vlastností vrstev (Mechanické, elektrické vlastnosti a oxidační odolnost vrstev za vysokých teplot). V závěru práce jsou prezentovány výsledky, kterých bylo dosaženo při tvorbě Zr-Si-B-C-N vrstev.
Abstract in different language: This work investigates current problems of thin films based on Zr and B4C. It shows present achievements and opportunities of this field of study. In next part of the work are described methods of deposition of thin films especially pulsed magnetron deposition. Furthermore methods of observation and study of properties of thin films are described. For example: mechanical and electrical properties and high temperature oxidation resistance. The results of deposition of Zr-Si-B-C-N are present at the end of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tomas Vytisk.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Vytisk_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,02 kBAdobe PDFView/Open
Vytisk_oponent.pdfPosudek oponenta práce485,07 kBAdobe PDFView/Open
Vytisk_otazky.pdfPrůběh obhajoby práce202,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3718

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.