Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorFroněk, Jiří
dc.contributor.refereeLego Jan, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-1-30
dc.date.accessioned2020-07-17T13:39:44Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2020-07-17T13:39:44Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73890
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37223-
dc.description.abstractV mé práci jsem se rozhodl fenomén dobrovolnictví zmapovat, charakterizovat a popsat jeho vývoj včetně nastínění budoucího rozvoje z mnoha hledisek, a to především z hlediska českého i evropského práva. V mé práci se také věnuji samotným subjektům dobrovolnictví, jejich činnosti i vzájemné komunikaci. Dobrovolnictví je velice důležitým prvkem ve struktuře nestátních neziskových organizací ve všech svých podobách, ať je to formou darů, čestné účasti nebo výkonem neplacené práce pro organizaci. K dosažení efektivního a komplexního obsahu je proto součástí mé práce i neziskový sektor.cs
dc.format98
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdobrovolnictvícs
dc.subjectneziskový sektorcs
dc.subjectobčanská společnostcs
dc.titleDobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro regioncs
dc.title.alternativeVolunteering in non-profit organizations and its importance for the regionen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedIn my work, I decided to map the phenomenon of volunteering, characterize and describe its development, including the outline of future development from many points of view, especially from the point of view of Czech and European law. In my work I also deal with the subjects of volunteering, their activities and mutual communication. Volunteering is a very important element in the structure of non-governmental non-profit organizations in all its forms, whether in the form of donations, honest participation or the performance of unpaid work for the organization. To achieve an effective and comprehensive content is therefore part of my job and the nonprofit sector.en
dc.subject.translatedvolunteeringen
dc.subject.translatednon-profit sectoren
dc.subject.translatedcivil societyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Dobrovolnictvi v neziskovych organizacich a jeho.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Fronek - posudek VP 2.pdfPosudek vedoucího práce713,16 kBAdobe PDFView/Open
Fronek - posudek OP 2.pdfPosudek oponenta práce657,25 kBAdobe PDFView/Open
Fronek - protokol DP 2.pdfPrůběh obhajoby práce352,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.