Title: Služební poměr podle zákona o státní službě
Other Titles: Employment Relationship of Civil Servants under the Civil Service Act
Authors: Blechová, Lucie
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37229
Keywords: služební poměr;státní zaměstnanec;státní služba;představený;výběrové řízení;skončení služebního poměru;služební hodnocení
Keywords in different language: civil service employment;civil servant;civil service;senior civil servant;selection process;termination of civil service;service performance appraisal
Abstract: Tato práce je zaměřena na služební poměr v režimu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. První část diplomové práce je věnována vymezení základních pojmů a nastínění vývoje právní úpravy státní služby. Třetí kapitola je zaměřena na zákon o státní službě, a to zejména na jeho působnost a legislativní proces. Další z kapitol přibližuje služební poměr od jeho vzniku až po skončení, včetně souvisejících otázek. V závěru práce je zachycen praktický pohled na dané téma, neboť jeho obsahem jsou rozhovory se státními zaměstnanci.
Abstract in different language: This thesis is focused on the civil service employment in the regime of the Civil Service Act. The first part of the thesis is devoted to the definition of basic terms and the development of the legal regulation of the civil service. The third chapter is focused on the Civil Service Act, especially on its scope and legislative process. Another of the chapters describes the civil service employment, including related issues. At the end of the thesis there is a practical view of the topic - interviews with civil servants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blechova - Sluzebni pomer podle zakona o st. sluzbe.pdfPlný text práce758,09 kBAdobe PDFView/Open
Blechova N - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce627,63 kBAdobe PDFView/Open
Blechova N- Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce303,32 kBAdobe PDFView/Open
Blechova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce289,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.