Title: Státní služba a její diferenciace
Authors: Janáček, Roman
Advisor: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37241
Keywords: státní správa;státní služba;principy;služební poměr;diferenciace
Keywords in different language: state administration;civil service;principles;service relationship;differentiation
Abstract: Diplomová práce se zabývá státní službou jakožto právním poměrem zaměstnanců ve státní správě, principy fungování státní správy, historickým vývojem státní služby, její charakteristikou a modely. V práci je definován služební poměr jako pracovněprávní vztah ke státu, jeho povaha a druhy. Veřejnoprávní povaha a diferenciace jednotlivých služebních poměrů občanské a zvláštní státní služby je pak porovnána dle vybraných aspektů se soukromoprávní povahou pracovněprávní úpravy.
Abstract in different language: Title: Civil Service and its Differentiation The thesis deals with the state service as a legal ratio of employees in the state administration, the principles of functioning of the state administration, the historical development of the state service, its characteristics and models. The thesis defines the service relationship as a labor-law relation to the state, its nature and types. The public-law nature and differentiation of individual service relationships of civil and special civil service is then compared according to selected aspects with the private-law nature of labor law regulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Statni sluzba a jeji diferenciace - Roman Janacek - 2019 - Verejna sprava.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Janacek - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce899,2 kBAdobe PDFView/Open
Janacek - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce593,48 kBAdobe PDFView/Open
Janacek - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce280,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.