Title: Sametová revoluce a obnova místní samosprávy ČR
Other Titles: The Velvet Revolution and Restoration of Local Government of the Czech Republic
Authors: Janků, Karolína
Advisor: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37242
Keywords: komunistický režim;komunistická strana československa;kraj;národní výbory;občanské fórum;obec;sametová revoluce;samospráva
Keywords in different language: the communist regime;the communist party of czechoslovakia;the region;the national committees;thecivic forum;the municipality;the velvet revolution;self-government
Abstract: Tématem mé diplomové práce je Sametová revoluce a obnova místní samosprávy v ČR. V prvé řadě jsou uvedeny historicko-politické události před rokem 1989. Dále je popsán samotný průběh Sametové revoluce a následující dni. V této návaznosti je práce věnována i Sametové revoluci v Českých Budějovicích. Závěr pojednává o vývoji samosprávy po roce 1989, kde je uvedena reforma veřejné správy či první a druhé svobodné volby konané po roce 1989.
Abstract in different language: The topic of my thesis is the Velvet Revolution and the restoration of local self-government in the Czech Republic. In the first part there are historical-political events before 1989. The actual course of the Velvet Revolution and the following days are described. In this connection, the work is dedicated to the Velvet Revolution in České Budějovice. The conclusion is about the evolution of self-government after 1989 where is stated public administration reform or the first and second free elections after 1989.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sametova revoluce a obnova mistni samospravy CR - Bc. Karolina Janku, 2019.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
Janku N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce520,59 kBAdobe PDFView/Open
Janku N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce638,19 kBAdobe PDFView/Open
Janku - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce289,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.