Title: Místní a krajské referendum
Other Titles: Local and regional referendum
Authors: Mašková, Kateřina
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37250
Keywords: demokracie;přímá demokracie;referendum;krajské referendum;místní referendum
Keywords in different language: democracy;straight democracy;referendum;regional referendum;local referendum
Abstract: Diplomová práce na téma "Místní a krajské referendum" je rozdělena do sedmi kapitol. Z počátku jsou v práci popsány základní pojmy a historie přímé demokracie v České republice. Další kapitoly analyzují právní úpravu krajského a místního referenda v České republice a právní úpravu přímé demokracie na Slovensku. Poslední kapitoly jsou věnovány místnímu referendu, které se konalo v Plzni v roce 2013.
Abstract in different language: The thesis "Local and regional referendum" is divided in seven chapters. At the beginning there are described basic terms and history of straight democracy in the Czech Republic. Next chapters analyse acts of regional and local referendum in the Czech Republic and acts of straight democracy in Slovakia. The last chapters are devoted local referendum which performed in Pilsen in 2013.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K. Maskova- Mistni a krajske referendum-DP.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Maskova n - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce800,22 kBAdobe PDFView/Open
Maskova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce629,92 kBAdobe PDFView/Open
Maskova - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce289,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.