Title: Veřejnoprávní smlouvy
Other Titles: Public law contracts
Authors: Dudychová, Jana
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37260
Keywords: veřejnoprávní smlouvy;smlouvy;veřejné právo;správní právo;jednostranné a vícestranné právní jednání;veřejná služba;právní definice
Keywords in different language: public law contracts;contracts;public law;administrative law;bilateral and multilateral legal operation;public service;legal definition
Abstract: Předmětem této diplomové práce jsou veřejnoprávní smlouvy a jejich zařazení v oblasti veřejné správy. Teoretická část mapuje pojem veřejnoprávních smluv v kontextu se zákonnou právní úpravou. Praktická část sleduje vývoj nové judikatury a zaměřuje se na konkrétní veřejnoprávní smlouvy.
Abstract in different language: The subject of this thesis is public law contracts and their inclusion in public administration. The theoretical part maps the concept of public law contracts in the context of legal regulation. The practical part follows the development of new case law and focuses on specific public contracts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana Dudychova DP.pdfPlný text práce665,18 kBAdobe PDFView/Open
Dudychova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce576,35 kBAdobe PDFView/Open
Dudychova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce889,65 kBAdobe PDFView/Open
Dudychova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce291,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.