Title: Koordinovaný vizuální styl organizace + web
Other Titles: Coordinated visual style of organization + web
Authors: Benda, Petr
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Zámiš Ondřej, MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37271
Keywords: grafický design;vizuální styl;počítačová grafika;identita města;logotyp;logomanuál;web;vizitka;písmo
Keywords in different language: graphic design;visual sytle;computer graphics;city identity;logotype;logomanual;webdesign;font
Abstract: Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybral koordinovaný vizuální styl organizace. Zvolil jsem si vizuální styl města Plesná, protože ve městě žiji celý život a mám k němu blízký vztah. U tvorby loga jsem vycházel z městského znaku, který obsahuje tři symboly. Kotvu, ozubené kolo a včelu. Rozhodl jsem se pracovat se včelou, jako symbolem pracovitosti. Vytvořil jsem jednoduchou stylizovanou včelu, provedenou v obrysové linii. Součástí loga je text Město Plesná. Včela se nachází mezi těmito slovy. K logu jsem vytvořil logomanuál ve kterém je vysvětleno, jak logotyp používat. Dále jsem také vytvořil sadu piktogramů, web, merkantilní tiskoviny apod. Cílem mé práce bylo sjednocení a zviditelnění města jednotným vizuálním stylem. Chtěl jsem poukázat jakým způsobem by se mohlo město dále rozvíjet v oblasti grafického designu a na to, že i malé město může mít svojí vizuální identitu.
Abstract in different language: I choose as a topic of my thesis coordinated visual style of an organization. I choose visual style of my hometown called Plesná because I live in this town my entire life and I have a very close relationship with it. I based my production of logo on the town seal what contains three symbols: An anchor a gear and a bee. I choose to work with the bee who stands as a symbol of diligence. I created a simple stylized bee who is created as an outline. Text "Město Plesná" is a part of the logo. A bee is placed between these words. I also created a logomanual with logo where is decribed how to use the logotype. Furthermore, I also developed a set of pictograms, web, mercantile printed matters eta . The aim of my thesis is unification and promotion of the town through a unified visual style. I wanted to point out the way the city could be developed through the field of graphical design and also that even a small town can have its own visual identity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc final.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
BENDA.pdfPosudek vedoucího práce84,99 kBAdobe PDFView/Open
BENDA_0.pdfPosudek oponenta práce616,22 kBAdobe PDFView/Open
BENDA_1.pdfPrůběh obhajoby práce336,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.