Title: Socha - objekt do interiéru na téma "Moje socha je moje stopa" s použitím přírodních materiálů
Other Titles: "My statue is my clue"
Authors: Jiřičková, Karolína
Advisor: Míšek Luděk, Doc. MgA.
Referee: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37305
Keywords: žula;železo;konstrukce
Keywords in different language: granite;iron;crystal lattice
Abstract: Mým tvurcím zámerem byla kombinace materiálu a využití jejich následného kontrastu v kontextu s umístením v interiéru. Technologie se odvíjela podle zvolených prírodních materiálů, tedy žuly a železa a zpusobu jejich zpracování, a celkové koncepce díla. Šlo mi o alternativní pohled na použití žuly a její ne zrovna obvyklou kombinaci s materiálem jiným. Inspiračním zdrojem se pro mě stal především  minimalismus a konstruktivismus.
Abstract in different language: At first my intention was to combine granite from a quarry in South Bohemia with pipes. On the top of one stone I used a bent rod to create a simple complementary shape which is attached in the blast hole.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Jirickova Karolina.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFView/Open
Jirickova_v.pdfPosudek vedoucího práce772,68 kBAdobe PDFView/Open
Jirickova_o.pdfPosudek oponenta práce643,11 kBAdobe PDFView/Open
Jirickova.pdfPrůběh obhajoby práce339,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.