Title: Pohádka jako motivace k pohybové činnosti v mateřské škole
Other Titles: A fairytale as an motivation for movement activities in kindergarden
Authors: Slivoňová, Karolína Lucie
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37348
Keywords: pohádka;pohybové aktivity;vývoj dítěte
Keywords in different language: fairytales;physical activities;evolution of a child
Abstract: Bakalářská práce se ve své první části zabývá vybranými oblastmi vývoje dítěte ve věku od tří do šesti let, důležitostí pohybových aktivit, pohádkami a jejich významem pro děti, motivací dětí a v neposlední řadě způsoby využití pohádky jako motivace k pohybovým činnostem. Ve druhé části práce jsou uvedeny příklady pohybových aktivit a her a tělovýchovné jednotky určené pro děti předškolního věku, které mohou sloužit jako opora k tvorbě vlastních činností či k přímému využití v praxi.
Abstract in different language: The first part of this thesis is focused on selected evolution areas of a child aged three to six years, importance of physical activities, fairytales and their meaning to children, motivation for children and last but not least ways of usage of the fairytale as a motivation to physical activities. In the second part of the thesis there are examples of physical activities and a physical training unit intended for children of preschool age, which can be taken as a pillar to creation of own activities or to direct use in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K. L. Slivonova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
Slivonova K. L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce134,48 kBAdobe PDFView/Open
Slivonova K. L. - OP.pdfPosudek oponenta práce160,15 kBAdobe PDFView/Open
Slivonova K. L..pdfPrůběh obhajoby práce50,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.