Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVach Gabriel, Doc. MgA.
dc.contributor.authorKlimenko, Tatiana
dc.contributor.refereeHudečková Martina, MgA.
dc.date.accepted2019-6-18
dc.date.accessioned2020-07-17T13:40:58Z-
dc.date.available2017-5-31
dc.date.available2020-07-17T13:40:58Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-10
dc.identifier73903
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37385-
dc.description.abstractBetween Love je kolekce sochařských objektů vytvořených v procesu studia fiktivních vzpomínek. Posuny prostorových vztahů vyvolávají v "paměti minulosti" chyby, výpadky, navrstvení. Kolekce se skládá z pěti objektů, nejedná se však o uzavřený příběh, ale o pouhý začátek. Je to můj první pokus o ukázání vizuálních fragmentů, obrazů a znaků z putování mým vnitřním světem.cs
dc.format11s. (9280 znaků)/14s př
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectplotcs
dc.subjectruinacs
dc.subjectkamuflážcs
dc.subjectprázdnotacs
dc.subjectnahromaděnícs
dc.subjectodtrženost.cs
dc.title"UNEXPECTED ..."cs
dc.title.alternative"UNEXPECTED ..."en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgA.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
dc.thesis.degree-programVýtvarná umění
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translated"Between Love" is a collection of sculptural objects created during the process of exploring fictional memories. The shifts in spatial relations in the "memory of the past" can cause errors, failures, and layerings. The collection consists of five objects. But it's not the final of the story, it's inception. It's my first attempt to bring visual fragments, images, and signs from my inner journey.en
dc.subject.translatedfenceen
dc.subject.translatedruinsen
dc.subject.translatedcamouflageen
dc.subject.translatedemptinessen
dc.subject.translatedpiling upen
dc.subject.translatedisolationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
klimenko_DP.pdfPlný text práce16,14 MBAdobe PDFView/Open
Klimenko.pdfPosudek oponenta práce815,05 kBAdobe PDFView/Open
Klimenko_0.pdfPosudek vedoucího práce716,25 kBAdobe PDFView/Open
Klimenko_1.pdfPrůběh obhajoby práce342,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.