Title: I HAD A DREAM (MÁM SEN)
Other Titles: I HAD A DREAM
Authors: Kloknerová, Barbora
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Nováková Markéta, MgA. ArtD.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37386
Keywords: porcelán;recyklace;pokus;objekty;vázy;brože;glazura;výpal;technologie
Keywords in different language: porcelain;recycling;experiment;objects;vases;brooches;glaze;firing;technology
Abstract: Moje myšlenka diplomové práce je soubor objektů z recyklovaného porcelánu, který může sloužit jako vázy na květiny. Kusy porcelánového nádobí jsem nechala prořezat na vodním paprsku, k tomu jsem vymyslela a vyrobila spojovací segment a zkouškami vybrala glazuru, kterou jsem vše spojovala v peci. Díky teplotě při výpalu, se dekory na objektech postupně vytrácejí, jelikož se vypalují při menších teplotách.Tím se na samotných objektech něco odehrává, mizivá pomíjivost všeho, nejen samotných dekorů, ale i práce lidí, kteří na tom pracovali. Ze zbytků prořezů, na kterých jsou značky porcelánek, a tudíž mají sami o sobě velkou hodnotu, tak jsem z nich vytvořila brože. V procesu tvorby se mi podařilo vypálit několik objektů, které můžeme považovat za umění samotné, ale zároveň za užitný produkt ke spotřebě, také brože jsou funkční a esteticky vyvážené.
Abstract in different language: My idea is a collection of objects made of recycled porcelain, which can be used as flower vases. I had pieces of porcelain dishes cut with water jet, invented and made a connecting segment, and, through trial, chose a glaze, which I used to join all the pieces in a kiln. Thanks to the burning temperature, decorations on the objects get gradually lost, as they are burnt with lower temperature. That makes the decorations actively play a show of evanescence of the ornaments themselves, but also of the work of the people who made the original porcelain dishes. From the residual material, with badges of the producers, and therefore of an immense value, I have made brooches. Within the work process I managed to make a few objects we might consider artwork as well as products valuable for their possible use. The brooches too are functional and aesthetically well-balanced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KLOKNEROVA.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
Kloknerova.pdfPosudek oponenta práce844,3 kBAdobe PDFView/Open
Kloknerova_0.pdfPosudek vedoucího práce739,46 kBAdobe PDFView/Open
Kloknerova_1.pdfPrůběh obhajoby práce361,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.