Title: Technologické možnosti obráběcího centra EMCO Maxxturn 25
Other Titles: The Technological Possibilities of the Machining Center EMCO Maxxturn 25
Authors: Rehák, Petr
Advisor: Česánek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Matějka Jan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37435
Keywords: cnc stroj;nc program;soustružení;frézování
Keywords in different language: cnc machine;nc program;turning;milling
Abstract: Cílem práce je vymyslet a zpracovat součásti, respektive technologii jejich výroby tak, aby mohly být využity k výuce na stroji EMCO Maxxturn 25. Protože se jedná o modulární stroj, je v teoretické části práce popsána jeho konkrétní specifikace. V teoretické části práce je dále popsána historie vývoje NC, později CNC strojů a vývoj automatizace. Z pohledu praktické části, je práce věnována návrhu jednotlivých součástí, a to z hlediska metodiky postupu při návrhu. Součásti byly navrženy s ohledem na specifikaci konkrétního stroje a budoucí použití ve výuce. Byly zpracovány CAD modely, výrobní výkresy, technologické postupy a NC programy pro každou ze součástí. Jako ukázka vyrobitelnosti a vhodnosti použití ve výuce byla 1 součást reálně vyrobena. K této součásti byl vypracován také seřizovací list.
Abstract in different language: The main part of this work is the describing the designs of the components for machine EMCO Maxxturn 25 which is newly located in laboratory at the Department. All components are designed so they can be used for teaching on this machine. In the theoretical part there are described the specifics of the machine. There is also history of NC machines, later CNC machines and automation development. In practical part there are all components, how they were designed and there is also methodology of the procedure. The components were designed with respect to the machine and future use in machining lessons. It all was designed in CAD. In that work you can find also the manufacturing drawings, technological procedures and NC programs for each of the components. As a demonstration of manufacturability and suitability for use in teaching, one component was actually produced. An adjustment sheet has also been prepared for this component.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rehak_BP_2019.pdfPlný text práce7,73 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_Rehak.PDFPosudek vedoucího práce248,12 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Rehak.PDFPosudek oponenta práce579,01 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Rehak.PDFPrůběh obhajoby práce189,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.