Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPetránková Zuzana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVasylyshyna, Myroslava
dc.contributor.refereeŠtork Milan, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:44Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2020-07-17T13:41:44Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-5-24
dc.identifier75029
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37451
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na elektronickou podporu výuky elektrotechniky. V teoretické části jsou popsány metody a nástroje pro elektronickou podporu výuky elektrotechniky. Pro vytvoření praktické ukázky bylo zvoleno téma úvod do elektrotechniky pro medicínské obory. Jako hlavní cíl bylo stanoveno vytvoření teoretických základů pro vysvětlení principu diagnostické metody bioelektrické impedanční analýzy. Nejprve byla provedena rešerše teoretických základů této metody. Následně byly stanoveny cíle výukové lekce. V praktické části byly vytvořeny dvě prezentace využívající hlasovací systém SunVote M52. V závěru práce byla zhodnocena náročnost aplikace jednotlivých nástrojů do reálného procesu výuky.cs
dc.format50 s. (63 782 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=75029-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektronická podporacs
dc.subjecthlasovací systémcs
dc.subjectvýuková lekcecs
dc.subjectbioelektrická impedancecs
dc.titleElektronická podpora výuky elektrotechnikycs
dc.title.alternativeElectronic support for learning of electrical engineeringen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the electronic support of the teaching of electrical engineering. In the theoretical part methods and tools for electronic support of teaching of electrical engineering are described. To create a practical demonstration, the topic of introduction to electrical engineering for the medical branches was chosen. The main objective was to create a theoretical basis for explaining the principle of bioelectric impedance analysis. Initially, the theoretical foundations of this method were researched. Subsequently, the objectives of the lesson were set. In the practical part, two presentations using the SunVote M52 voting system were created. At the end of the thesis, the difficulty of application of individual tools to the real process of teaching was evaluated.en
dc.subject.translatedelectronic supporten
dc.subject.translatedvoting systemen
dc.subject.translatedteaching lessonen
dc.subject.translatedbioelectric impedanceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vasylyshyna_Myroslava.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
075029_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce326,82 kBAdobe PDFView/Open
075029_oponent.pdfPosudek oponenta práce384,67 kBAdobe PDFView/Open
075029_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce62,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.