Title: Online měřicí systém teploty
Other Titles: Online temperature measuring system
Authors: Běhal, Luboš
Advisor: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Totzauer Pavel, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37452
Keywords: transformátor;diagnostika;funkční diagnostika;transformátorový olej;izolace;termočlánek;labview
Keywords in different language: transformer;diagnostics;functional diagnostics;transformer oil;insulation;thermocouple;labview
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem on-line diagnostického systému pro měření teploty transformátorového oleje. Práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. První kapitola obecně popisuje diagnostiku transformátorů a diagnostické systémy. Druhá kapitola vnáší diagnostiku do kontextu diagnostikovaných veličin a degradačních vlivů. Třetí kapitola přibližuje možnosti měření teploty a na základě toho určování životnosti. Čtvrtá kapitola je praktická, popisuje návrh měřicího řetězce, programové řešení měření teploty v software LabVIEW, finální realizaci měřicího řetězce a jsou zde popsány možnosti on-line zpracování a zobrazení dat.
Abstract in different language: This master thesis is focused on design of an on-line diagnostic system for transformer oil temperature measuring. Thesis is divided into four main chapters. First chapter describes the diagnostics of transformers and diagnostic systems. Second chapter explains degradation process and diagnostic quantities. Chapter three shows possibilities of temperature measuring and transformer lifetime determining. Fourth chapter is practical, describes the design and implementation of the measuring device and LabVIEW software solution. Possibilities of on-line processing of measured values are also described there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Behal_2019.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFView/Open
077067_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
077067_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
077067_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce65,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.