Title: Optimalizace aplikace DDTS pomocí databáze Pertinax
Other Titles: Optimize DDTS using the Pertinax database
Authors: Blažek, Petr
Advisor: Jiřičková Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Bauer Tomáš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37468
Keywords: projektová databáze pertinax;reliance;dálková diagnostika;scada/hmi;přenos informací;železniční dopravní cesta;optimalizace;automatizace
Keywords in different language: pertinax project database;reliance;remote diagnostics;scada/hmi;transmission of information;railway transport route;optimization;automation
Abstract: Předpokládaná diplomová práce popisuje produkt od společnosti ZAT a.s., který je nasazen (použit) v rámci železniční dopravní cesty. Tímto produktem je řídicí a diagnostický systém nazývaný dálková diagnostika technických systémů, kterým je kontrolován a nastavován stav vybraných systémů na železnici a v přilehlých objektech. Hlavním přínosem této práce je návrh na optimalizaci postupu realizace staveb dálkové diagnostiky technického systému za účelem zvýšení efektivity a ušetření nákladů za tento proces.
Abstract in different language: This diploma thesis is describing the product supplied by ZAT a.s. company which is being used in rail roads area. This product is Leading Diagnostic System called Remote Diagnosics of Technical Systems which controls the systems used at railways and connected objects. The main conclusion of this work is design to optimize construction process within Remote Diagnostics of Technical Systems to raise the efectivity and decrease funds needed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_optimalizace_DDTS_ZDC_Blazek.pdfPlný text práce19,54 MBAdobe PDFView/Open
078754_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce824,26 kBAdobe PDFView/Open
078754_oponent.pdfPosudek oponenta práce824,93 kBAdobe PDFView/Open
078754_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce71,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.