Title: Testování dlouhodobé stability tištěných teplotních senzorů
Other Titles: Testing the long-term stability of printed temperature sensors
Authors: Pech, Tadeáš
Advisor: Pretl Silvan, Ing. Ph.D.
Referee: Štulík Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37477
Keywords: ntc termistory;odpor;stabilita;polovodič;flexibilní elektronika;klimatické testování;tištěná elektronika;termosenzitivní elektronika
Keywords in different language: ntc termistors;resistance;stability;semiconductor;flexible electronics;climatic testing;printed electronics;thermosensitive electronics
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na testování stability tištěných (flexibilních) NTC termistorů. Pojednává o základní charakteristice termistorů, dále pak popisuje normy, které jsou potřebné k dlouhodobému testování stability těchto specifických součástek. Cílem této práce bylo zhotovit měřicí sestavu na testování a následné praktické testování dostupných vzorků s různými druhy enkapsulace (termosenzitivní vrstvy) a jejich vyhodnocení.
Abstract in different language: This master thesis is focused on testing the stability of printed (flexible) NTC thermistors. It discusses the basic characteristics of thermistors, then describes the standards needed for long-term stability testing of these specific components. The aim of this work was to make a test set for testing and subsequent practical testing of available samples with different types of encapsulation (thermosensitive layers) and their evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_TadeasPech.pdfPlný text práce7,81 MBAdobe PDFView/Open
078763_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
078763_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
078763_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce66,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.