Title: Textilní RFID tagy
Other Titles: Textile RFID tags
Authors: Borovanský, Petr
Advisor: Pavec Martin, Ing.
Referee: Navrátil Jiří, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37515
Keywords: radiofrekvenční identifikace;textilní;vyšívané;tag;identifikace;anténa
Keywords in different language: radiofrequency identification;textile;vowen;tag;identificaion;antenna
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá rešerší konvenčních a nekonvenčních RFID tagů, kde u nekonvenčních je kladen důraz na textilní RFID tagy. V rámci práce je navržen a realizován textilní RFID tag. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část rozebírá technologii RFID tagů jako celku a její postupný vývoj od historie až po současnost. Druhá část se zaobírá rešerší konvenčně vyrobených RFID tagů, za kterou následuje krátké shrnutí této technologie. Třetí část je soustředěna na rešerši nekonvenčních RFID tagů, se zaměřením na textilní RFID a následné shrnutí. Ve čtvrté části je představen návrh textilního RFID tagu.
Abstract in different language: This bachelor thesis consists of research of conventional and unconventional RFID tags, focusing on textile RFID in the unconventional part. The thesis contains the design and realization of textile RFID tag. This paper is divided into four main parts. First one describes the technology of RFID tags in general, it's development through history till present. The second part is dealing with research of conventional RFID tags, followed by their evaluation. The third part focuses on the research of unconventional RFID tags, aiming at textile RFID, and it's evaluation. In part four is then proposed the design of RFID tag.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Borovansky_FINAL_portal.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
075078_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,41 kBAdobe PDFView/Open
075078_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,77 kBAdobe PDFView/Open
075078_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce72,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.