Title: Chytré rukavice
Other Titles: Smart gloves
Authors: Urban, Ondřej
Advisor: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37517
Keywords: chytré rukavice;senzory v rukavicích;rukavice pro měření teploty;rehabilitační rukavice;rukavice pro virtuální realitu;protipožární rukavice;ochranné rukavice;rukavice pro znakovou řeč;chytré cyklistické rukavice;vyhřívané lyžařské rukavice.
Keywords in different language: smart gloves;sensors in gloves;temperature measuring gloves;rehabilitation gloves;virtual reality gloves;firefighting gloves;safety gloves;gloves for sign language;smart glove for bicycle;heated ski glove.
Abstract: Tématem této bakalářské práce jsou chytré rukavice a jejich využití. Práce je rozdělena na tři hlavní části, kde první část obsahuje literární a patentovou rešerši zabývající se chytrými rukavicemi od roku 2012. Ve druhé části je uveden rozbor současného technického stavu z pohledu trhu. Poslední část je věnována návrhu vylepšení chytré cyklistické rukavice a vyhřívané lyžařské rukavice.
Abstract in different language: Main topic of this bachelor thesis are smart gloves and their application. The work is divided into three main parts, where the first part contains literature and patent research dealing with smart gloves since 2012. In the second part there is an analysis of the current techical condition from the market point of view. The last part is devoted to the improvements of the smart glove for bicycle and heated ski glove.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Urban_Ondrej.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
078772_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce843,12 kBAdobe PDFView/Open
078772_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
078772_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce112,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.