Title: Rozbor a porovnání předvěšených provětrávaných fasádních systémů
Authors: Hejlíčková, Lenka
Advisor: Mašek Miloslav, Ing. CSc.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37538
Keywords: předvěšená provětrávaná fasáda;vzduchová mezera;zateplovací systém;nosný rošt;opláštění
Keywords in different language: ventilated facade;air gap;thermal insulation system;carrier grate;claddings
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na rozbor a porovnání předvěšených fasádních systémů s provětrávanou vzduchovou mezerou. Obsahem je stručný souhrn informací o předvěšených provětrávaných fasádách, a to především z materiálového, tepelně technického a konstrukčního hlediska. V praktické části je provedeno porovnání vybraných druhů a dodavatelů těchto fasádních systémů.
Abstract in different language: The master thesis is focused on the analysis and comparison of façade systems with a ventilated air gap. The content is a brief summary of information on ventilated façades, mainly from the material, thermo-technical and structural aspects. The practical part compares selected species and suppliers of these facade systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hejlickova_2019.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
Hejlickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,18 kBAdobe PDFView/Open
Hejlickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,31 kBAdobe PDFView/Open
Hejlickova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce194,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.