Title: Technické řešení a hodnocení budovy Fakulty strojní ZČU v Plzni v soustavě PSO81
Authors: Jablončík, Jan
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Kubát Jan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37546
Keywords: pso 81;panelový systém;skeletový systém;občanská výstavba;konstrukční systém;fakulta strojní západočeské univerzity v plzni;plzeň;tepelně technické posouzení;obvodový plášť;dvouplášťová střecha
Keywords in different language: pso 81;panel system;skelet system;civil construction;construction system;faculty of mechanical engineering university of west bohemia;pilsen;thermal engineering report;circumferential shell;double shell roof
Abstract: Diplomová práce se zabývá popisem skeletopanelové soustavy PSO 81 jako jedním z posledních vyvíjených soustav 80. let v Československu. V první části práce se nachází přehled vývoje panelových a skeletových soustav. Popis soustavy PSO 81 se skládá z popisu prvků, technického řešení nosných konstrukcí a obvodového pláště. Na tento skeletopanelový system navazuje řešení technické a konstrukční stránky objektu Fakulty strojní Západočeské university v Plzni jako jediného představitele této soustavy. S rozborem obalových konstrukcí jsou po tepelně fyzikálním zhodnocení navrženy možné koncepce úprav.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the description of the skeleton-plate system PSO 81 as one of the last developed systems of the 1980´s in Czechoslovakia. In the first part of the thesis is an overview of the development of panel and skeletal system. The description of the PSO 81 consist of the description of the elements, the technical solution of the bearing structures and the circumferential shell. On this skeleton-plate system follows the solution of the technical and construction sites of the Faculty of mechanical engineering of the West Bohemian University in Pilsen as the only representative of this system. With the analysis of the packaging structures are designed possible concept after the therma physical evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jabloncik.pdfPlný text práce17,67 MBAdobe PDFView/Open
Jabloncik_oponent.pdfPosudek oponenta práce564,81 kBAdobe PDFView/Open
Jabloncik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce457,27 kBAdobe PDFView/Open
Jabloncik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce198,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.