Title: Soukromé a veřejné právo v minulosti a současnosti
Other Titles: Private and public law in the past and present
Authors: Pichrtová, Alice
Advisor: Novák František, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37557
Keywords: soukromé právo;veřejné právo;právní dualismus;teorie pro rozlišení soukromého a veřejného práva;teorie zájmová;teorie mocenská;teorie organická;teorie metody právní regulace
Keywords in different language: private rights;public rights;dualism of rights;the theories for distinguish between the private and the public rights;the theory of interest;the theory of power;the organic theory;the theory of the methods of legal regulation
Abstract: Předmětem diplomové práce je zkoumání problematiky práva veřejného a práva soukromého - právního dualismu. Prvně je pozornost věnována základnímu pojmovému vymezení.Následně jsou rozebírány významné teorie rozdělování práva na veřejné a soukromé. Práce obsahuje také historický exkurz zabývající se dualismem. Závěrem se práce zabývá některými významnými interpretačními pravidly jak v soukromém tak veřejném právu a pohledem judikatury soudů dotýkající se právního dualismu.
Abstract in different language: The objective of the thesis is research on the problematics of public rights and private rights - dualism of rights. Firstly attention is given to defining these concepts. Then significant theories about the separation of rights, into public rights and private rights, are discussed. The work also contains a historical excursion. The conclusion concerns itself with some significant interpretational rules pertaining to private and public rights, and through the view of court rulings affecting dualism of rights.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2018 Bc. Alice Pichrtova.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Posudek ved.2.pdfPosudek vedoucího práce604,49 kBAdobe PDFView/Open
Posudek op.2.pdfPosudek oponenta práce822,43 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce850,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.