Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorBauerová, Dita
dc.contributor.refereeKlimtová Václava, Mgr.
dc.date.accepted2019-9-9
dc.date.accessioned2020-07-17T13:42:43Z-
dc.date.available2017-9-8
dc.date.available2020-07-17T13:42:43Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-7-1
dc.identifier76236
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37564-
dc.description.abstractCílem této práce je shrnout nejvýznamnější pojmy, které se týkají strategie učení. Bakalářská práce popisuje učení a strategie učení. Důraz je dán na motivaci, metakognici, autoregulaci, bez které by celý proces učení nemohl kvalitně fungovat. Tato práce se věnuje mladšímu školnímu věku, který je na vliv učení a zpracovávání motivů nejvhodnější. Dále práce zahrnuje také styly učení a výkonovou motivaci.cs
dc.format48
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectstrategie učenícs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectvýkonová motivacecs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectmetakognicecs
dc.subjectautoregulacecs
dc.subjectsebepojetícs
dc.subjectself-efficacycs
dc.titleStrategie učení a školní úspěšnost u dětí mladšího školního věkucs
dc.title.alternativeLearning strategies for younger school childrenen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogice
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work is to summarize the most important concepts related to learning strategy. The bachelor thesis describes learning and learning strategies. Emphasis is given to motivation, metacognition, self-regulation, without which the whole learning process would not work well. This work describing the younger school age, which is the most suitable for the influence of learning and motive processing. The work also includes learning styles and performance motivation.en
dc.subject.translatedlearning strategyen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedperformance motivationen
dc.subject.translatedyounger school ageen
dc.subject.translatedmetacognitionen
dc.subject.translatedself-regulationen
dc.subject.translatedself-concepten
dc.subject.translatedself-efficacyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strategie uceni u mladsiho skolniho veku.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Bauerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce519,62 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce586,68 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce274,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.