Title: Vývoj a aplikace fréz ze slinutého karbidu pro tvrdé obrábění
Other Titles: Development and application of sintered carbide end mills for hard machining
Authors: Dziamidau, Vitali
Advisor: Fulemová Jaroslava, Ing. Ph.D.
Referee: Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37566
Keywords: metalugrie;obrábění;frézování;vývoj;opotřebení;tenká vrstva;ocel
Keywords in different language: metallurgy;machining;milling;development;flank wear;thin film;steel
Abstract: Práce je zaměřena na vývoj fréz ze slinutého karbidu, které se používají pro obrábění zušlechtěných ocelí, např. při výrobě zápustek nebo vstřikovacích forem. V práci je sledováno, jak trvanlivost fréz ovlivňují jednotlivé úpravy. Pomocí 4 experimentů s ocelí X37CrMoV5-1 (ČSN 41 9552) v zušlechtěném stavu byl zjištěn pozitivní vliv na jejich trvanlivost při použití takových faktorů jako: aplikace vhodné tenké vrstvy, úpravy břitu, vhodná geometrie a především úhel stoupání šroubovice řezného nástroje. Na konci práce je proveden techniko-ekonomický rozbor, jehož závěrem je zjištění, že aplikovaný vývoj dokázal dvakrát zlevnit proces tvrdého obrábění.
Abstract in different language: The work is aimed at the development of cemented carbide end mills, which are used for machining of hardened steels, e.g. in the production of dies or injection molds. The work shows how the individual modifications affect the durability of the mills. While performing 4 experiments with hardened steel X37CrMoV5-1 (ČSN 41 9552), a positive effect on the durability was proved. The development was concerned in application of a suitable thin layer, modification of cutting edge radius, suitable geometry, especially angle of the helix of the cutting tool. At the end of the thesis, a technic-economic analysis was made, which has shown that the applied development can reduce the costs of hard machining process twice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Dziamidau.pdfPlný text práce5,62 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP_Dziamidau.PDFPosudek oponenta práce222,79 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP_Dziamidau.PDFPosudek vedoucího práce289,35 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Dziamidau.PDFPrůběh obhajoby práce165,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.