Název: Plánování a řízení projektu inovace
Další názvy: Planning and management of innovative project
Autoři: Polachová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37570
Klíčová slova: inovace;projekt;projektové řízení;is;evidence docházky
Klíčová slova v dalším jazyce: innovation;project;project management;is;attendance evidence
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je hodnocení plánování a řízení inovačního projektu Evidence docházky, který byl realizován ve společnosti ZAT a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsou vymezeny základní pojmy související s managementem inovací, projektovým managementem a oblastí evidence docházky. V praktické části je nejprve představena společnost ZAT a.s. Následně je popsán inovační projekt včetně jeho plánování a řízení. Poslední kapitola diplomové práce je věnována vyhodnocení plánování a řízení projektu. V závěru práce jsou uvedeny náměty a doporučení pro zlepšení inovace evidence docházky a pro další práci s inovacemi ve společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this Master's thesis is evaluation of planning and management of the innovative project Attendance evidence realized by the ZAT a. s. company. This thesis has its theoretical and practical part. The first part defines the basic concepts of the innovation management, project management and attendance evidence. The second part introduces at its beginning the ZAT a. s. company. Further on it describes the innovation project including its planning and management. The last chapter of the thesis is devoted to the evaluation of project planning and management. In the conclusion of this thesis there are suggestions and recommendations proposed regarding improvement of the innovation of attendance records or further work with innovations in the ZAT a. s. company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Polachova.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Polachova_VP.pdfPosudek vedoucího práce352,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Polachova_OP.pdfPosudek oponenta práce222,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polachova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce57,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37570

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.