Title: Manipulátor HIRATA - Reverzní inženýrství
Other Titles: Manipulator HIRATA - Reverse Engineering
Authors: Houba, Jan
Advisor: Votápek Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37588
Keywords: manipulátory;magnetické spojky;cad;čas cyklu
Keywords in different language: manipulators;magnetic clutches;cad;cycle time
Abstract: Bakalářská práce obsahuje analýzu manipulátoru HIRATA. Analyzována byla funkce vybraných částí a průběh výroby magnetických spojek. Dále byl proveden výpočet času cyklu roboteru obsluhující stanoviště 6 a 8, 3D model manipulátoru a výkresová dokumentace vybrané části.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains analysis of the manipulator HIRATA. The function of selected parts and the course of production of magnetic clutches were analysed. Then the calcul of the cycle time of the robot serving the stations 6 and 8, the 3D model of the manipulator and the drawing documentation of the selected part was performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Houba_2019_Manipulator_HIRATA.pdfPlný text práce12,27 MBAdobe PDFView/Open
BP_Houba_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce684,65 kBAdobe PDFView/Open
BP_Houba_oponent.pdfPosudek oponenta práce790,16 kBAdobe PDFView/Open
Houba.pdfPrůběh obhajoby práce531,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.