Title: ILUSTROVANÁ NON-FICTION KNIHA (DIDAKTICKÁ)
Other Titles: ILLUSTRATED NON-FICTION BOOK (DIDACTIC)
Authors: Bílková, Veronika
Advisor: Fučíková Renáta, akademický malíř
Referee: Müller Ondřej, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37623
Keywords: ilustrace;autorská kniha;tempera;malba;malířská špachtle;hudba;klavír;ludwig van beethoven;klasicismus;romantismus
Keywords in different language: illustration;author´s book;tempera;painting;palette-knife;music;piano;ludwig van beethoven;classicism;romanticism
Abstract: Téma mé diplomové práce je ilustrovaná non-fiction kniha. Pojednává o životě a díle hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena. Kniha je pro děti od 10ti let a má vzdělávací charakter. Měla by jim zábavnou formou přiblížit geniální dílo slavného skladatele. Příběh je vyprávěn hlavně ilustracemi, které mají námětově různorodý charakter. Zaobírají se hudebními motivy i událostmi ze života skladatele, které ho v jeho tvorbě ovlivňovaly. Ilustrace jsou tvořeny temperou s pomocí kombinované malby štětce a malířské špachtle. Tato práce má ukázat klasickou hudbu v moderním pojetí a v jejich vlivech na budoucí období.
Abstract in different language: The topic of my thesis is an illustrated non-fiction book. It is about Ludwig van Beethoven´s life and his work. The book is intended for children over 10 years old and has an educational character. It should give them an entertaining look at the famous composer´s brilliant work. The story is mainly told by illustrations that have a diverse characters. They deal with musical motives and events from the life of the composer, that influenced him in his work. Illustrations are formed by tempera with the help of a combining brush and palette-knife painting. This work shall introduce the classical music in a modern concept and how it will influence future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Bilkova Diplomova prace.pdfPlný text práce19,45 MBAdobe PDFView/Open
Bilkova.pdfPosudek vedoucího práce563,24 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova_0.pdfPosudek oponenta práce488,74 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova_1.pdfPrůběh obhajoby práce269,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.