Title: VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ POČÍTAČOVÉ HRY
Other Titles: The Art Of Game Design
Authors: Čermáková, Julie
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Rubec Marek, Mgr. BcA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37625
Keywords: ilustrace;what´s wrong with the world;výtvarné řešení počítačové hry;flat flamingo
Keywords in different language: illustration;the art of pc game;what´s wrong with the world;flat flamingo
Abstract: Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit výtvarné řešení pro počítačovou hru What´s wrong with the world. Celý projekt iniciovala Olga Tesliuk, autorka příběhu hry a člověk, který dal dohromady celý tým Flat Flamingo. Ten se skládá ze dvou programátorů - Jana Vampola a Patrika Kořínka, ilustrátorky - mě, Julie Čermákové, level designéra a grafika - Kristiána Havla, a již zmíněné animátorky - Olgy Tesliuk. What's wrong with the world je puzzle platformer v otočeném světě vzhůru nohama. Hlavní postavou je rytíř v důchodu, který chová fantastická zvířátka s unikátními schopnostmi. Jednoho rána se jeho klidný život otočí vzhůru nohama, a to doslova. Kvůli přírodní pohromě v které svoji zásluhu má i svět čar a kouzel je země nahoře a nebe dole. I když rytíř už není v takové kondici, co kdysi býval a nemává mečem, má alespoň své mazlíčky, co mu vždy pomůžou. Vydá se tedy na cestu zachránit svět. Jedním z mých prvních úkolů bylo najít ideální stylizaci. Zkombinovala jsem dvě odlišné techniky. Analogovou - suché a mastné pastely a druhou - digitální malbu. Následně, jsem z čistě grafického level designu vytvořila organické výtvarné řešení plné přírody a divokých zvířat. Mou největší inspirací se opět stala příroda. Focení spousty materiálů - jako spadlé stromy, detaily rostlin, světla za různého počasí a denní doby - se stalo příjemným zpestřením práce. Bylo velmi důležité odlišit interaktivní objekty, platformy a hlavní postavu od pozadí a neaktivních věcí. Kombinace analogové a digitální techniky velmi pomohla. Výstupem práce byla ručně svázaná kniha. Zkombinovala jsem v ní expresní stylizaci spolu s velmi jednoduše graficky pojednaným layoutem. Bonusem bylo krásné písmo z dílny typografa Štorma - Tusar.
Abstract in different language: The goal of my diploma's work was to create an art for the computer game What's wrong with the world. This game is quite a large project created/ initiated by Olga Tesliuk, author of the main story and person who found and leads all the team members.. The Flat flamingo team consists of two programators - Jan Vampol and Jiří Kořínek, level designer - Kristián Havel, illustrator - me, Julie Čermáková and animator and big boss Olga Tesliuk. What's wrong with the world is a puzzle platformer in the upside down world. The main character is a retired knight, who raise fantastic animals with unique abilities. One day his calm life will turn upside down. Literally. Because of a magic disaster the ground is on top and the sky is in the bottom. Although the knight is not in the best condition and does not use sword any more, at least his pets will always help him. So he will hit the road to save the world once again. At first I had to find an ideal technique for the art of the game. I combined two different techniques. The analog one - dry and oil pastels and second - digital painting. Subsequently, I have transformed the simple graphic level design into an organic art full of nature and wild creatures. The biggest inspiration for me was the mother nature. I took a lot of photos of trees, the texture of plants and all the time I discovered light in a different daytime and weather. It was really important to separate the interactive objects, platforms and main character from the background and other noninteractive things. The combination of alalog and digital technique helped a lot. The platforms are created in fake 3D. The output of my assignment (Visual solution for a computer game) is a handbound book. I combined the expressive art of levels with simple layout, clear graphic design and beautiful font from Štorm library - Tusar.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diploma.pdfPlný text práce18,23 MBAdobe PDFView/Open
Cermakova.pdfPosudek vedoucího práce707,46 kBAdobe PDFView/Open
Cermakova_0.pdfPosudek oponenta práce499,55 kBAdobe PDFView/Open
Cermakova_1.pdfPrůběh obhajoby práce297,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.