Title: Problematika daně z nabytí nemovitých věcí
Other Titles: Issues of tax on the acquisition of immovable property
Authors: Míková, Kateřina
Advisor: Hrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
Referee: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37645
Keywords: daň;zdanění;poplatník;nemovité věci;daňové tvrzení;základ daně;sazba daně
Keywords in different language: taxt;property;immovable property;taxation;acquisition;obstacles to free movement
Abstract: Práce pojednává o přímých majetkových daní a hlavně o dani z nabytí nemovitých věcí. První část je věnována obecným pojmům nutným k vysvětlení dané problematiky. Následně je pojednáno o dani z nabytí nemovitých věcí z hmotně i procesněprávního hlediska. Práce je zakončena pohledem de lege ferenda na daň z nabytí nemovitých věcí.
Abstract in different language: In the first chapter, the basic concepts of tax administration are explained so that they can be further worked on and it has not been necessary to explain them every time they are used. The second chapter focuses on the history of property taxes, however, when the border of 1918 was exceeded, given the adoption of the Reception Act, which took over the tax system of Austria - Hungary. The third chapter focuses on the taxation of immovable property from the point of view of private law and the tax on immovable property. The fourth chapter is the main chapter of the whole work and there is explained the tax on the acquisition of immovable property with respect to the individual components of the tax. The fifth chapter deals with the administration of taxes in the light of the specifics of tax treatment of the acquisition of immovable property. The last chapter is logical outcome of the tax on the acquisition of immovable property. Currently the subject of direct tax is for EU only marginal topic. Of course, the EU is particularly concerned with indirect taxes, mainly VAT and duty. However, several directives and, in particular, case law can be found in the area of direct taxation. Although primarily EU legislation and ECJ case law are led a unified intention to remove all obstacles to free movement people, goods and services.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Problematika dane z NNV.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Mikova.pdfPosudek vedoucího práce485,03 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Mikova.pdfPosudek oponenta práce506,38 kBAdobe PDFView/Open
pr. Mikova.pdfPrůběh obhajoby práce623,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.