Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKafka, Jan
dc.contributor.refereeNocar Josef, Ing.
dc.date.accepted2019-5-21
dc.date.accessioned2020-07-17T13:43:36Z-
dc.date.available2018-3-7
dc.date.available2020-07-17T13:43:36Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-29
dc.identifier78012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37647-
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o progresivním zdanění v České republice a ve vybraných státech Evropské unie. Cílem práce je zhodnotit současný způsob zdanění příjmů fyzických osob v České republice, zhodnotit nastavení a legislativní zakotvení daňové sazby a způsob výpočtu daně z příjmů fyzických osob. Mezi vybrané státy EU jsou pro účely této práce zařazeny Slovenská republika a Spolková republika Německo. Snahou práce je přiblížit čtenářům způsob stanovení daně z příjmů fyzických osob v těchto státech a nabídnout prostřednictvím těchto přehledů směry, kterými Česká republika může směřovat v oblasti nastavení daňové sazby daně z příjmů fyzických osob.cs
dc.format72 s. (161 932 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdaňové právocs
dc.subjectdaňcs
dc.subjectdaňová soustavacs
dc.subjectdaň z příjmů fyzických osobcs
dc.subjectzáklad daněcs
dc.subjectsazba daněcs
dc.subjectprogresivní sazba daněcs
dc.subjectlineární sazba daněcs
dc.subjectrovná daňcs
dc.subjectdaňová spravedlnostcs
dc.titleProgresivní zdanění v ČR a ve vybraných státech EUcs
dc.title.alternativeProgressive taxation in the Czech Republic and in selected countries in the EUen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis Master's thesis deals with progressive taxation in the Czech Republic and in selected EU states. The aim of this work is to evaluate current methods of personal income taxation in the Czech Republic as well as the setting and the way the tax rate and the method of calculation of personal income tax are enshrined in Czech legislation. For these purposes, the Federal Republic of Germany and the Slovak Republic have been chosen. Ultimately, the primary goal of this thesis is to depict the methods used for assessing the personal income tax in those countries and to offer possible directions in which the Czech Republic may go in terms of setting the personal income tax rate.en
dc.subject.translatedtax lawen
dc.subject.translatedtaxen
dc.subject.translatedtax systemen
dc.subject.translatedpersonal income taxen
dc.subject.translatedtax baseen
dc.subject.translatedtax rateen
dc.subject.translatedprogressive tax rateen
dc.subject.translatedlinear tax rateen
dc.subject.translatedequal taxen
dc.subject.translatedtax justiceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan Kafka_Progresivni zdaneni v CR a ve vybranych statech EU.pdfPlný text práce864,17 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Kafka.pdfPosudek vedoucího práce461,23 kBAdobe PDFView/Open
op.p.Kafka.pdfPosudek oponenta práce696,11 kBAdobe PDFView/Open
p.o.Kafka.pdfPrůběh obhajoby práce556,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.