Title: Česká národní banka a její dohled nad pojišťovacími zprostředkovateli
Other Titles: Czech National Bank and its monitoring of insurance agents
Authors: Kalousová, Nikola
Advisor: Hrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
Referee: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37648
Keywords: česká národní banka;pojišťovací zprostředkovatel;dohled české národní banky;pojištění;provize;registr pojišťovacích zprostředkovatelů;pokuty pojišťovacích zprostředkovatelů;přestupky pojišťovacích zprostředkovatelů
Keywords in different language: czech national bank;insurance intermediary;supervision of czech national bank;insurance;commission;register of insurance intermediaries;fines of insurance intermediaries;offence of insurance intermediaries
Abstract: Práce "Česká národní banka a její dohled nad pojišťovacími zprostředkovateli" se věnuje právní úpravě dohledu České národní banky nad pojišťovacími zprostředkovateli s důrazem na změny, které s sebou přinesl zákon číslo 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, účinný od 1.12.2018.
Abstract in different language: The thesis ''Czech National Bank and its supervision of insurance intermediaries'' focuses on legislation of supervision of Czech National Bank over insurance intermediaries with emphasis on changes that have arisen with the Act No. 170/2018 Coll. about insurance and reinsurance distribution effective since 1.12.2018.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kalousova Nikola.pdfPlný text práce918,49 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Kalousova.pdfPosudek vedoucího práce427,44 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Kalousova.pdfPosudek oponenta práce473 kBAdobe PDFView/Open
p.o.Kalousova.pdfPrůběh obhajoby práce564,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37648

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.