Title: Bytové spoluvlastnictví z pohledu účetního a daňového
Other Titles: Housing Co-ownership from the Accounting and Tax Point of View
Authors: Kemr, Jan
Advisor: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Nocar Josef, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37649
Keywords: bytové spoluvlastnictví;privatizace bytů;společenství vlastníků jednotek;daň z nabytí nemovitých věcí;daň z nemovitých věcí;daň z příjmu;osvobození od daně
Keywords in different language: housing co-ownership;appartement privatization;associations of unit owners;real estate transfer tax;real estate tax;income tax;tax exemption
Abstract: Cílem práce je podat základní a obecný výklad v současnosti nejběžnějších způsobů vzniku jednotek, prvotního nabývání vlastnických práv k těmto jednotkám a jejich následné hospodářské správy, a to z pohledu daňového a účetního. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, přičemž první předkládá stručný historický exkurz na našem území, druhá se věnuje popisu nejdůležitějších pojmů bytového spoluvlastnictví, třetí způsobům vzniku jednotek, čtvrtá specifikům prvního převodu vlastnických práv k jednotkám, další pak hospodaření společenství vlastníků jednotek a poslední právním vztahům při výkonu volených funkcí v tomto společenství.
Abstract in different language: The aim of this work is to give basic and general explanation of the currently most common ways of originating of units, primary taking title to these units and their subsequent economic governance from the accounting and tax point of view. The work is divided into six main chapters of which the first gives a brief historical excursion into our territory, the second one describes the most important terms of housing co-ownership, the third one focuses on originating of units, the fourth one deals with the specifics of the first transfer of the title to units, another one focuses on the management of the association of unit owners and the last one deals with legal relations during the performance of the elected functions in this association.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace FPR ZCU-Jan Kemr.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Kemr.pdfPosudek vedoucího práce761,58 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Kemr.pdfPosudek oponenta práce698,76 kBAdobe PDFView/Open
p.o. Kemr.pdfPrůběh obhajoby práce555,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.