Title: Bezhotovostní platební styk
Other Titles: Cashless payments
Authors: Šperl, Filip
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Hrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37653
Keywords: bezhotovostní platební styk;elektronické bankovnictví;platební nástroje;platební karty;směnky;šeky;platební systémy;bezhotovostní ekonomika;certis;psd2
Keywords in different language: cashless payments;payment instruments;electronic banking;payment cards;bills of exchange;cheques;cashless economy;certis;psd2
Abstract: Tématem mojí diplomové práce je "Bezhotovostní platební styk". Hlavním cílem diplomové práce je pak poskytnout ucelený přehled o bezhotovostním platebním styku, zároveň analyzovat novou právní úpravu této oblasti tedy zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku a porovnat ji s úpravou předcházející, tj. zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. V závěru své diplomové práce se zamyslím nad tím, zda se v budoucnu dočkáme ekonomiky bez hotovosti.
Abstract in different language: The subject of my diploma thesis is "Cashless Payments". The main goal of the submitted thesis is to provide a comprehensive overview of this topic and also to analyze the new legal regulation in this area which is Act No. 370/2017 Coll. on payments and compare it with the previous regulation Act No. 284/2009 Coll. on payments. In the end of my diploma thesis I am wondering whether the economic of our future is going to be entirely cashless.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_FilipSperl.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Sperl.pdfPosudek vedoucího práce466,06 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Sperl.pdfPosudek oponenta práce433,43 kBAdobe PDFView/Open
p.o. Sperl.pdfPrůběh obhajoby práce547,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.