Title: Rozvázání pracovního poměru z důvodu porušení povinností ze strany zaměstnance
Other Titles: Termination of the employment for breach of the employee's duties
Authors: Řezáčová, Ivana
Advisor: Pavlátová Jarmila, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37661
Keywords: povinnosti zaměstnanců;porušování povinností;rozvázání pracovního poměru
Keywords in different language: employee's duties;breach of the duties;termination of the employment
Abstract: Tématem této diplomové práce je "Rozvázání pracovního poměru z důvodu porušení povinností ze strany zaměstnance". Její součástí je úvod do pracovního poměru, vymezení zaměstnaneckých povinností, možnosti skončení pracovního poměru, témata jež se pojí s pracovními povinnostmi (kontrola dodržování pracovních povinností atd.) a násedky spojené se skončením pracovního poměru. K této práci je připojena též příloha obsahující vybranou rozhodovací praxi.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis is "Termination of the Employment for the Breach of the Employee's Duties". This work includes an introduction to employment, the list of employee's duties, the possibility of termination of the employment, topics related to employee's duties (control of compliance with duties, etc.) and consequences of termination of employment. This work is accompanied by an annex containing selected decision-making practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rezacova_DP_Rozvazani PP z duvodu poruseni povinnosti na strane zamestnance.pdfPlný text práce689,44 kBAdobe PDFView/Open
Rezacova-2.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Rezacova-1.pdfPosudek vedoucího práce789,68 kBAdobe PDFView/Open
Rezacova Ivana.pdfPrůběh obhajoby práce282,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.