Title: Srovnání postavení pracovního práva v lotyšském a českém právním řádu
Other Titles: Comparison of the position of the labour law in the Czech Republic and in Latvia
Authors: Uhrinová, Adéla
Advisor: Pavlátová Jarmila, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37666
Keywords: pracovní právo;lotyšská republika;česká republika;závislá práce;pracovněprávní vztahy;vývoj pracovního práva;individuální pracovní právo;subjekty pracovního práva
Keywords in different language: labour law;republic of latvia;czech republic;dependent work;labor relations;development of labor law;individual labor law;subjects of labor law
Abstract: Předmětem této práce je zejména ukotvení pracovního práva jakožto juristického fenoménu v jeho společensko-historických základech, seznámení se základními pilíři, na kterých pracovní právo stojí a ze kterých toto odvětví v právních řádech Lotyšské a České republiky vyrůstá, a konsolidace základních pramenů, které tvoří formální zdroj právní úpravy pracovního práva jak v České, tak v Lotyšské republice.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to define and compare the basic pillars of labour law as an independent area of law in the legal orders of the Czech Republic and Latvian Republic. This thesis deals with the problematic of the origin and historical development on which the position of labour law has been strengthened, the description of the sources of the labour law and finally this thesis devotes to the comparison of the specific labour law terms (especially the term of employee, employer or employment relationship).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Adela Uhrinova_Diplomova prace.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Uhrinova-2.pdfPosudek oponenta práce217,69 kBAdobe PDFView/Open
Uhrinova-1.pdfPosudek vedoucího práce768,73 kBAdobe PDFView/Open
Uhrinova Adela.pdfPrůběh obhajoby práce269,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.